VELDHOVEN | IMMANUELKERK

Zondag programma |

De Immanuelkerk werd als Hervormd kerkgebouw ontworpen door C. Valstar en in 1960 in gebruik genomen. Het is een rechthoekig gebouw met plat dak in modernistische stijl. Er is gebruikgemaakt van een betonnen skelet, verder van baksteen, beton, en glasstenen. Het gebouw omvat een aantal bijgebouwen die lager zijn dan de kerkzaal. Verder wordt de kerk geflankeerd door een hoge klokkentoren, uitgevoerd in open beton. In 1981 werd het complex nog enigszins uitgebreid. In 1990 werd de -oorspronkelijk Gereformeerde- Ichthuskerk verkocht en sindsdien kerkten de Gereformeerden samen met de Hervormden. In 1993 werd nog een wijziging in de kerkzaal doorgevoerd en recent werd de kerk grondig gerenoveerd. Het orgel werd geplaatst in 1963. Het is vervaardigd door de Utrechtse firma K.B. Blank & Zoon.

Op zondag 26 november zal tussen 9:30 en 11:30 de zondagse viering plaatsvinden met koffie na. Verder is de kerk van 14:00 tot 17:00 open voor bezoek. U zult hier kunnen genieten van muziek en van een presentatie over de recente renovatie.

Bron Afbeelding Reliwiki. 

Adresgegevens

Teullandstraat 1
5503 VV Veldhoven
Reliwiki

Openingstijden:
Zondag 26 november 14:00-17:00