TILBURG | GERARDUS MAJELLA KERK

Kids | Muziek | Zondag programma |

Onze kerk is van 12.00u tot 17.00u geopend voor bezichtiging, gebed, om een kaarsje op te steken of om te luisteren naar muziek. Voor de kinderen is er een leuke speurtocht!

Lees meer >

OSS | HEILIG HART VAN JEZUS KERK

Muziek | Rondleiding | Zondag programma |

De Heilig Hartkerk in Oss ook wel bekend als ‘Bloemskerk’ is een rooms-katholieke kerk. De kerk werd gebouwd in 1921, en is gewijd aan de verering van het Heilig hart van Jezus. Op zondag 26 november zal de kerk haar deuren openen van 13:00 tot 17:00. Tijdens de openstelling zullen er rondleidingen worden gegeven en zal er orgelmuziek klinken. 

Lees meer >

OSS | PAASKERK

Muziek | Rondleiding | Tentoonstelling | Zondag programma |

Op 2 april 1966 is de nieuwe Hervormde Kerk in Oss in gebruik genomen. In 1989 federeerden beide gemeentes. Het kerkgebouw kreeg nu de naam Paaskerk en het bijgebouw de naam Pinksterterp. De kerk opent haar deuren op zondag 26 november van 13.30 tot 17.00. Tijdens de openstelling zal er een renstelling over het protestantisme in Oss te zien zijn. Verder is er een rondleiding met uitleg over het interieur en de architectuur van de kerk. Daarnaast zal van 14:00 tot 15:00 Ameezing Bach optreden met muziek uit de tijd van de Hervorming met voor de liefhebbers meerstemmig meezingen met koralen van Bach.

Lees meer >

TEEFFELEN | SINT BENEDICTUSKERK

Muziek | Rondleiding | Zondag programma |

De Sint-Benedictuskerk is een rooms-katholieke kerk. De kerk is gewijd aan de heilige Benedictus van Nursia. Tijdens Open kerkendag zal de kerk haar deuren openen van 13:00 tot 17:00. Van 13:00 tot 14:00 zal het Benedictuskoor kerkelijke liederen zingen. Verder wordt gedurende dag het Deventerorgel bespeelt door Richard de Beer. Daarnaast worden er rondleidingen gegeven met informatie over de geschiedenis van de kerk, uitleg over de kunstschatten en de geschiedenis van Teeffelen. Bezoekers kunnen genieten van koffie met een versnapering en een klein boekje met wetenswaardigheden over het dorp en de kerk. 

Lees meer >

MEGEN | FRANCISCANENKLOOSTER

Muziek | Rondleiding | Zondag programma |

De kloosterkerk is een onderdeel van het franciscanenklooster Sint Antonius van Padua en is gebouwd in een laat-barokstijl. De bouw startte in 1670, in datzelfde jaar is de kerk in gebruik genomen. De grafkapel naast de kerk stamt uit 1954 en was oorspronkelijk bedoeld om ook vrouwen, die een mannenklooster niet mochten binnengaan, de gelegenheid te geven te bidden bij het graf van het ‘Heilig Bruurke’. Op zondag 26 november zullen beide de kapel en de kerk geopend zijn. Om 14.00u en om 15.00u zal broeder Loek Bosch in de kloosterkerk iets vertellen over de kerk en het klooster en aansluitend wordt er een filmpje vertoond. Van 14.40 – 15.00u en van 15.40 – 16.00u is er muziek.

Lees meer >

MACHAREN | SINT PETRUS BANDENKERK

Muziek | Rondleiding | Tentoonstelling | Zondag programma |

De cultus van de Heilige Odrada is te Macharen geconcentreerd rond de Odradakapel aan de Hoefstraat en de parochiekerk van Sint Petrus’ Banden, gelegen op de hoek van de Dorpstraat en de Kerkstraat. Kijk voor meer informatie op ons uitgebreide programma. Open voor bezoekers: 13:00-16:30

Lees meer >

ENGELEN | PROTESTANTSE KERK ENGELEN

Muziek | Zondag programma |

De Protestantse kerk in Engelen is in feite het overgebleven priesterkoor (absis) van de veel grotere kruiskerk uit 1587. Toen de kerk in 1587 zwaar werd beschadigd door de strijd tussen de Staatse en de Spaanse troepen, was zij ruim 300 jaar oud! De kerk is op 26 november open van 14.00 tot 16.00 uur en bezoekers worden ontvangen met muziek, koffie en thee.

Lees meer >

GENDEREN | GEREFORMEERDE KERK

Muziek | Rondleiding | Zaterdag programma |

Het gebouw van de Gereformeerde Kerk aan de Hoofdstraat in Genderen, is door de jaren heen meerdere malen verbouwd. Hierbij zijn authentieke onderdelen zoveel mogelijk bewaard gebleven. De hal is mooie ruimte voor ontmoeting, waar geregeld koffie gedronken wordt na de eredienst. De kerk is open op zaterdag 25 november van 13.00-17.00 en er zullen rondleidingen worden gegeven.

Lees meer >

WIJK EN AALBURG | HERVORMDE GEMEENTE WIJK

Muziek | Tentoonstelling | Zaterdag programma |

Op zaterdag 25 november is de kerk (Grote Kerkstraat 26) te bezichtigen van 10.00 uur t/m Ca. 16.00 uur. Tevens vindt er in de kerk een doopexpositie plaats. U kunt een kijkje nemen in oude doopboeken, lezen over doopgebruiken en genieten van prachtige doopjurken. Ook zal het mooie Blankorgel bespeelt worden.

Lees meer >

‘S GRAVENMOER | HERVORMDE GEMEENTE ‘S GRAVENMOER

Muziek | Rondleiding | Winterfair | Zaterdag programma |

De Hervormde Kerk ligt aan de Kerkdijk 15 te ’s Gravenmoer. De kerk stamt uit de 15e eeuw en is sinds 1610 in gebruik als Hervormde Kerk. De kerk is op zaterdag 25 november geopend tussen 13:00 en 17:00 uur. De kerk is te bezichtigen, het orgel zal van tijd tot tijd worden bespeeld en ook rondleidingen zijn mogelijk. In de omgeving van de kerk wordt de jaarlijkse Winterfair gehouden die ook zeker een bezoek waard is.

Lees meer >

ENGELEN | SINT LAMBERTUSKERK

Muziek | Zondag programma |

De St. Lambertuskerk in Engelen. Op 25 oktober 1933 is deze kerk door Mgr. Diepen ingewijd. De vorige kerk, gebouwd in 1830, verkeerde in een zodanig slechte staat, dat pastoor Serrarens genoodzaakt was een nieuwe kerk te bouwen. Het ontwerp is van architect H.M. de Graaf uit ‘s-Hertogenbosch. De kerk is op zondag 26 november open van 11.00 tot 16.00 uur en bezoekers worden ontvangen met koffie en thee. Om 15.00 uur is er live pianomuziek.

Lees meer >

EINDHOVEN | SINT JORISKERK

Muziek | Rondleiding | Van Tulder (route) | Zondag programma |

De Sint Joris kerk is geopend van 14.00 tot 17.00 uur. Er is een informatiestand aanwezig waar het mogelijk is mondeling en/of schriftelijk informatie te verkrijgen over het gebouw en over de activiteiten van de parochie. Om 14.30 en 16.00 uur zijn er rondleidingen door de kerk. Van 14.00-15.00 is er een openbare repetitie van het kinderkoor de Sterretjes Iedereen is ook welkom bij “het zitje “ voor een kopje koffie/thee.

Lees meer >

CHAAM | HEILIGE ANTONIUS ABT

Kids | Lezing | Muziek | Rondleiding | Zondag programma |

U bent van harte welkom in de parochiekerk op 26 november van 13:00 tot 17:00. Er is een speurtocht uitgezet voor kinderen. Volwassenen zijn in de gelegenheid om een rondleiding te volgen in onze mooie kerk. Er is koffie of thee aanwezig. Daarnaast worden er elke half uur, bij onze prachtige kruisweg, gedichten voorgedragen door kunstenares, mevrouw Zien Storm-van Leeuwen. De hele middag is er sfeervolle, passende muziek. 

Lees meer >

OSS | LEVEND KERK/CITY LIFE CHURCH

Kids | Muziek | Viering | Zondag programma |

Als kerk sluit onze bloeiende gemeenschap zich aan bij City Life Church Nederland.  We gaan dit feestelijk vieren met de onthulling van onze nieuwe naam “City Life Church Oss”. Er is een spetterend optreden van de City Life Band uit Den Haag een kort inspirerende boodschap, een springkussen, en suikerspinnen voor de kinderen en we sluiten het het programma af met feestelijke hapjes en drankjes. De kerk is zondag 26 november geopend van 16:00-18:00.

Lees meer >

BLADEL | SINT PETRUS’ BANDEN KERK

Kids | Muziek | Rondleiding | Toren beklimmen | Zondag programma |

Bladel behoort tot de oudste parochies van ons Bisdom en heeft Sint Petrus tot patroon. De vroegere kerk stond op het huidige kerkhof en toen die te klein werd is deze kerk gebouwd. De oude toren die op de begraafplaats staat behoorde tot de vroegere kerk. Voor de huidige kerk werd op 9 juni 1925 de eerste steen gelegd door Pastoor Simkens en op 20 september 1926 werd de kerk door de Bisschop geconsacreerd. Op zondag 26 november zal de kerk geopend zijn van 14:00 tot 17:00. Tijdens deze openstelling zal er koffie worden geschonken met een lekker plakje cake. Verder is de toren op het kerkhof open voor bezichtiging, worden er rondleidingen verzorgd, zal het orgel bespeeld worden, en zijn er kleurplaten voor kinderen aanwezig. 

Lees meer >

BAARLE-NASSAU | ONZE LIEVE VROUW VAN BIJSTAND KERK

Muziek | Zondag programma |

Op zondag 26 november zal de kerk geopend zijn van 13:00 tot 16:00 uur. Er is een uitstalling van kerkelijke gewaden en andere liturgische voorwerpen. Regelmatig zal het orgel bespeeld worden. Bezoekers kunnen op het zangkoor kennis maken met orgel en organist.

Lees meer >

SLEEUWIJK | HET SLEEUWIJKS KERKJE

Lezing | Muziek | Zaterdag programma |

Het Sleeuwijks kerkje is zaterdag 25 november open tijdens de Brabantse Open Kerkendag. Stichting Poëzie brengt samen met Erfgoed Altena een programma met muziek en poëzie in het kerkje. Tevens wordt die middag de Brabant Vertelt app gelanceerd door wethouder Paula Jorritsma. Na afloop is de dichtbundel 200 jaar gedichten in het Land van Heusden en Altena en de bundel met Poëzieroutes van stichting Poëzie te koop in het kerkje.  Het kerkje is open van 13.30-17.00 uur. Het programma begint om 14.00 uur.

Lees meer >

DE MOER | SINT JOACHIM

Kids | Muziek | Rondleiding | Zondag programma |

De kerk van de Heilige Joachim in De Moer, wat valt dáár nu te zien, vraagt u zich waarschijnlijk af. Een belangrijke reden om er eens heen te gaan. Want de geschiedenis en het ontstaan van de parochie en de kerk is echt de moeite waard om er eens nader kennis van te nemen. Deze kerk zal deelnemen aan het openingsprogramma van Open Kerkendag Brabant 2017. De opening zal in De Moer plaatsvinden van 13:00 tot 14:00. Verder zal tijdens Open Kerkdag twee keer een poppentheater spelen, 1 maal tijdens de openingsceremonie en 1 maal aansluitend op de ceremonie gedurende de middag. Verder treedt het Heusdens mannenkoor op, is er een dia presentatie met foto’s van kerk en de parochie en worden er rondleidingen gegeven. 

Lees meer >

‘S-HERTOGENBOSCH | PROTESTANTSE GEMEENTE ‘S-HERTOGENBOSCH

Muziek | Rondleiding | Tentoonstelling | Zaterdag programma | Zondag programma |

De deuren van de Grote Kerk (Kerkstraat 20, ´s-Hertogenbosch) zijn regelmatig op woensdagmiddag, zaterdagmiddag en op zondagmorgen na de kerkdienst geopend voor publiek. Er worden actief en creatief, sociaal en mentaal verbindingen gelegd tussen geloof, eigentijdse cultuur en maatschappij. U kunt tussen 13 en 16 uur gewoon binnenlopen voor een bezichtiging, een rondleiding, een praatje of om even tot rust te komen. Op zondag 26 november zal de kerk geopend zijn van 13:00 tot 16:00. Door de dag heen zal er geregeld pianospel te horen zijn, verder is er de gelegenheid op de expositie “Reizend naar het licht” van kunstenaar Jackie Howard te bezoeken. 

Lees meer >

SOERENDONK | KERK HEILIGE JOHANNES’ ONTHOOFDING

Muziek | Rondleiding | Zondag programma |

De kerk werd in de jaren 1836-1838 gebouwd onder leiding van de architect van het Ministerie van Waterstaat (waar toen alle kerkenbouw onder viel) Jan Baptist van der Reijt en is dus een zg. ‘Waterstaatskerk’. In 1932 werd de kerk uitgebreid met een transept en een nieuw koor in neogotische stijl onder leiding van Joseph Franssen. De kerk staat op de monumentenlijst vanwege het historische orgel, in 1843 gemaakt door Lambertus Vermeulen uit Weert. Op 26 november tijdens Open Kerkdag zal de kerk geopend zijn van 13:30 tot 16:30. Tijdens de openstelling zullen er rondleidingen worden verzorgd, verder is er om 15:30 een orgelspel door Jos van de Laar op het monumentale Vermeulen-orgel (1843-1846). 

Lees meer >

VESSEM | SINT LAMBERTUSKERK

Muziek | Tentoonstelling | Zondag programma |

Op de Brabantse open kerkdag is de kerk te bezichtigen met informatie op papier, we willen een tentoonstelling van liturgische gebruiksvoorwerpen houden en het orgel wordt bespeeld.

Lees meer >

BUDEL-SCHOOT | KERK O.L.VISITATIE EN H. ANTONIUS VAN PADUA

Muziek | Rondleiding | Zondag programma |

De huidige kerk van Budel-Schoot werd in 1929 in neogotische stijl gebouwd onder architectuur van Joseph Franssen uit Roermond. Op zondag 26 november tijdens Open Kerkendag is de kerk geopend van 13:30-16:30. Tijdens de openstelling worden er rondleidingen gegeven. Verder vindt om 14:00 een optreden van gemengd kerkkoor Budel-Dorplein plaats. Tenslotte is er om 15:30 nog een optreden van kerkkoor Budel-Schoot. 

Lees meer >

‘S GRAVENMOER | GEREFORMEERDE KERK

Muziek | Rondleiding | Tentoonstelling | Zaterdag programma |

Op zaterdag 25 november is de Gereformeerde kerk open van 10.00 tot 15.00 uur voor alle belangstellenden. Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: Ontvangst met koffie en/of thee, een rondleiding door de kerkzaal met een toelichting over de geschiedenis van de kerk en de liturgie. Tevens zal het orgel uit 1963 bespeeld worden. Er is een tentoonstelling van de kanselkleden die gedurende het jaar gebruikt worden en een presentatie van de Diaconie en het Jeugdwerk.

Lees meer >

BUDEL | NEDERLANDS-HERVORMDE KERK

Muziek | Rondleiding | Tentoonstelling | Zondag programma |

Na de teruggave van de middeleeuwse kerk aan de katholieken hadden de Budelse protestanten geen kerkgebouw. Voor de bouw hiervan kregen zij een toezegging namens Koning Lodewijk Napoleon van 6000 gulden. Dit ‘Lodewijkskerkje’, werd in 1812 als zaalkerk gebouwd met afbraakmateriaal van de Franciscanessenkerk uit Achel (B.). Een protestantse kerk dus, gebouwd met katholieke stenen. Op zondag 26 november zal de kerk geopend zijn van 13:30 tot 16:30. Tijdens de opening zullen er rondleidingen worden gegeven en is er een expositie van de Heemkundekring over historische en nieuwe foto’s van de Cranendonckse dorpen. Verder is er muziek aanwezig in de kerk. 

Lees meer >

BUDEL | KERK O.L.VROUW VISITATIE

Franssen (route) | Muziek | Rondleiding | Tentoonstelling | Zondag programma |

In 1902 werd volgens de plannen van architect Caspar Franssen begonnen met de bouw van een nieuwe kerk in neogotische stijl ter plaatse van de oude monumentale toren. In 1904 was dit eerste gedeelte klaar. De kerk verkeert in prima conditie sedert de restauratie van 1986-1988. Op zondag 26 november zal de kerk geopend zijn van 13:30 tot 16:30. Tijdens de opening zullen er rondleidingen worden gegeven. Om 14:30 start er een orgelspel door Jos van de Laar. Om 15:00 is er een optreden van Capella Novare. Verder is er een mogelijkheid om een expositie van foto’s en voorwerpen te bezoeken. 

Lees meer >

HANDEL | O.L. VROUW TEN HEMELOPNEMING

Cuypers (route) | Muziek | Rondleiding | Zondag programma |

Op 26 november is er om 13:00 is er een optreden van Cor Swanenberg, Nelleke de Laat en Annelieke Merkx. Zij zullen in de Handelse kerk een ‘Geestig uurke’ verzorgen met humor en zang in het Brabants. Alles zal gaan over het rijke roomse leven.

Lees meer >

STEENBERGEN-ZUID | VREDESKERK

Markt/beurs | Muziek | Zondag programma |

Op zondag 26 november doet ook de Vredeskerk mee aan de Open kerkendag Brabant. Van 11.00 tot 16.00 uur staan de kerkdeuren voor u open om eens een kijkje te nemen in ons kerkje in Steenbergen – Zuid, dat in 2018 zijn 50 jarig bestaan viert. Koren treden op en er is ook een boekenmarkt met leuk geprijsde boeken! Graag tot de 26e november!

Lees meer >

EINDHOVEN | ST. PETRUSKERK

Muziek | Rondleiding | Van Tulder (route) | Zondag programma |

In onze parochie zal de Petruskerk in Eindhoven op zondag 26 november geopend zijn van 12.00 tot 16.00 uur. U kunt dan genieten van een mooi stukje orgel muziek. Aan de hand van een doe-het-zelf-rondleiding de kerk bekijken en tenslotte onder het genot van een kopje koffie of thee nog even rustig nagenieten van al het moois wat deze kerk te bieden heeft.

Lees meer >

CHAAM | LEDEVAERTKERK

Lezing | Muziek | Rondleiding | Zondag programma |

In 1461 werd met de bouw van de halve, laatgotische kerk in Chaam begonnen. Op 28 oktober 1944 werd de toren door de Duitsers opgeblazen. Hij is nooit herbouwd. Het gebouw wordt sinds de restauratie in 2000 Ledevaertkerk genoemd. In de zomer is de kerk op woensdagmiddag opengesteld voor bezichtiging. Ook op 26 november zullen rondleidingen gegeven worden en zal op het 202 jaar oude orgel worden gespeeld. Naast de rondleidingen en het orgelspel zal dichteres Pien Storm van Leeuwen een aantal van haar gedichten voordragen.

Lees meer >

KLUNDERT | DE STAD KLUNDERT

Muziek | Van Genk (route) | Zondag programma |

De Stad Klundert is de voormalige Rooms-Katholieke H. Joannes de Doperkerk. Nadat bekend werd dat de kerk zou worden afgestoten is deze in 2016 verkocht. Hier kunnen nu trouwerijen en jubilea gevierd worden en doet het dienst als centrum voor kunst en cultuur. Het is daarmee een locatie voor de gemeenschap geworden waar men elkaar kan ontmoeten. De Stad Klundert zal ook meedoen aan de Open Kerkendag 2017 en opent haar deuren van 11 – 17 uur. U kunt er terecht voor een heerlijk kopje koffie en even op adem komen. Tijdens deze dag zullen de orgels op elk heel uur bespeeld worden door organisten.

Lees meer >

GASSEL | HEILIGE JOHANNES DE DOPERKERK

Muziek | Zaterdag programma | Zondag programma |

Zaterdag 25 én zondag 26 november is dit godshuis van 12 tot 16 uur open. Er ligt een kerkbrochure klaar, desgewenst vertelt iemand u meer en op beide middagen is er een orgelconcert.

Lees meer >

ESCHAREN | HEILIGE LAMBERTUSKERK

Muziek | Zaterdag programma | Zondag programma |

Zaterdag 25 én zondag 26 november is dit godshuis van 12 tot 16 uur open. Er ligt een kerkbrochure klaar, desgewenst vertelt iemand u meer en op beide middagen is er een orgelconcert.

Lees meer >

EINDHOVEN | SINT LAMBERTUSKERK

Muziek | Rondleiding | Te Riele (route) | Zondag programma |

De Sint Lambertuskerk is een neogotische kruisbasiliek uit 1910, ontworpen door architect Wolter te Riele uit Deventer. De huidige St. Lambertuskerk is gebouwd ter vervanging van de, zogeheten ‘Waterstaatskerk’ uit 1835. Op de open dag is de kerk op zondag geopend van 14.00 tot 17.00 uur. Er zijn die dag rondleidingen zowel in het Nederlands als in het Engels en er kan geluisterd worden naar orgelmuziek.

Lees meer >

HOOGELOON | HEILIGE PANCRATIUS

Kids | Muziek | Rondleiding | Tentoonstelling | Toren beklimmen | Zondag programma |

In 1924 werd met de bouw begonnen en uiteindelijk werd de nieuwe kerk aan de Hoofdstraat op 6 september 1926 door Mgr. Diepen geconsacreerd. Het gebouw wordt gekenmerkt door de hoge koepel, waardoor de kerk ook wel ‘kathedraal van de Kempen’ genoemd wordt. Tijdens Open Kerkendag Brabant 2017 op zondag 26 november zal de kerk geopend zijn van 12:00 tot 17:00. U kunt hier een tentoonstelling van kerkelijke attributen en oude doopfoto’s bezichtigen. Verder is er een vertoning van de DVD van de laatste restauraties. Verder kunt u een bezoek brengen aan de gewelven van de kerk, en zal er een rondleiding en demonstratie zijn van het orgel. Daarnaast is er ook nog een speurtocht voor kinderen. Tenslotte, zal naast de kerkelijke openstelling ook de middeleeuwse kerktoren (±1450) van Hoogeloon aan de Torenstraat open zijn voor beklimming met gids naar de klokkenzolder. 

Lees meer >

GILZE | SINT-PETRUS’ BANDENKERK

Muziek | Rondleiding | Toren beklimmen | Zondag programma |

Op zondag 26 november zal er tijdens de Open Kerkendag het volgende plaatsvinden in de Sint-Petrus’ Bandenkerk. Er zullen rondleidingen door de kerk worden gegeven met een uitleg over de geschiedenis van de kerk. Daarnaast is er gelegenheid om in kleine groepen de toren te beklimmen. Verder zullen er optredens van De Gilzer Cantorij (gemengd koor) en Chanterelles zijn. Ook wordt gedurende de dag het orgel bespeeld. Er kunnen producten van de wereldwinkel gekocht worden en er is natuurlijk gelegenheid om koffie te drinken. De kerk zal geopend zijn tussen 13:00 en 17:00. 

Lees meer >

ROOSENDAAL | MOEDER GODSKERK

Muziek | Tentoonstelling | Zondag programma |

In de Moeder Godskerk zullen presentaties liggen van de activiteiten die daar plaatsvinden; Project informatie rondom Eerste Communie en Vormsel; Ouderenvieringen; Het seniorenproject wat daar dit jaar is opgestart. Voor de bezoekers is er een gratis kopje koffie/thee. Tevens zal er rond 14:15 u op het orgel gespeeld worden door organist Toni Raats. De kerk zal op zondag 26 november open zijn van 13:00 – 16:00 uur.

Lees meer >

ROOSENDAAL | ONZE LIEVE VROUWEKERK

Muziek | Rondleiding | Zondag programma |

Tijdens de Open Kerkendag zullen er in de Onze Lieve Vrouwekerk diverse muzikale activiteiten plaatsvinden: Van 13:00 – 13:45 uur zingen de Cantores van de O.L. Vrouwekerk o.l.v. de heer Joseph Dekkers Gregoriaanse gezangen; Rond 15:30 uur zal organist Toni Raats beide (geschakelde) orgels bespelen. Dit is een uniek fenomeen dat zowel het kleine orgel in de kerk als het grote orgel op het oksaal vanaf dezelfde orgeltafel worden bespeeld; De gehele middag zin vertegenwoordigers van de zgn. “kerkwacht” aanwezig om de bezoekers rond te leiden en hun vragen te beantwoorden. Voor de bezoekers is er gratis koffie / thee te verkrijgen.

Lees meer >

HOOGE ZWALUWE | PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGE ZWALUWE

Muziek | Rondleiding | Zondag programma |

In 1641 is de kerk gebouwd door bouwmeester Jacob van Campen (o.m. Paleis op de Dam), dankzij een gift van Prins Frederik Hendrik. Op het gebouw staat een open houten toren met luidklok en twee verlichte wijzerplaten. Elke zondag vindt er een dienst plaats vanuit de Protestantse Gemeente om 10:00. Op zondag 26 november bent u allen welkome voor de dienst van 10:00, daarna is de kerk geopend tot 14:30. Er zullen gastvrouwen/-heren aanwezig zijn om toelichting te geven over de kerk. Verder zal het orgel regelmatig bespeeld worden. 

Lees meer >

DEURNE | SINT WILLIBRORDUSKERK

Cuypers (route) | Muziek | Zondag programma |

De kerk is zondag 26 november open van 13.00 tot 17.00 uur. Om 16.00 uur is er een concert – in het kader van de maandelijkse Concertcyclus. Ars Musica Venray, o.l.v. Jos Ardts, brengt een ode aan de schoonheid. Harry Bootsma bespeelt het monumentale Smitsorgel.

Lees meer >

ETTEN-LEUR | SINT LAMBERTUSKERK

Muziek | Rondleiding | Van Genk (route) | Zondag programma |

De Lambertuskerk is een van de twee kerken van de H. Mariaparochie. Ze is een driebeukige kruisbasiliek en werd in 1878 ingewijd. Architect P.J. van Genk heeft de kerk ontworpen. Op zondag 26 november is de kerk open van 13:00 tot 16:00. Er zullen rondleidingen plaatsvinden en mogelijk wordt het orgel bespeeld. 

Lees meer >

EINDHOVEN | SINT CATHARINAKERK

Cuypers (route) | Muziek | Tentoonstelling | Zondag programma |

De Sint Catharinakerk in gebruik genomen in 1867 als Katholieke kerk in het centrum van de stad Eindhoven is een ontwerp van Pierre Cuypers (1827-1921). Het ontwerp is geïnspireerd op de Franse 13de-eeuwse gotische architectuur. Karakteristiek zijn de twee zeventig meter hoge torens die verschillend van vorm zijn. De zuidelijke toren verbeeldt de zuiverheid van Maria en is ranker dan de noordelijke toren die de kracht van David symboliseert. De huidige kerk is gebouwd op de plaats van de in 1860 afgebroken middeleeuwse kerk. 

Lees meer >

BREUGEL | SINT GENOVEVAKERK

Muziek | Rondleiding | Zondag programma |

De Sint-Genovevakerk is de rooms-katholieke parochiekerk van Breugel, gelegen aan Sint Genovevastraat 14. Het is een gotisch bouwwerk uit de 15e eeuw. Van 1648 tot 1799 is deze kerk protestants geweest, waarna ze weer -zij het in verwaarloosde staat- aan de katholieken werd teruggegeven. Op 9 november 1800 waaide de 25 meter hoge torenspits af en in 1821 werd de huidige, veel lagere, spits aangebracht. De kerk is open van 12.00 tot 16.00 uur en het Vollebregtorgel is te beluisteren en te bespelen.

Lees meer >

WAGENBERG | H. GUMMARUSKERK

Muziek | Rondleiding | Van Genk (route) | Zondag programma |

De Gummaruskerk in Wagenberg is ontworpen door Petrus Johannes van Genk. Ze werd gebouwd tussen 1903 en 1904 en in 1904 in gebruik genomen. In het neogotische interieur vindt men naast de Mariakapel en de Barbarakapel, een kruisweg en diverse beelden. De gebrandschilderde ramen in de Mariakapel en het priesterkoor zijn ontworpen door de glazenier, Henk Asperslagh (1906-1964). Voor de Open Kerkendag is er een mooi programma opgesteld dat zich zal voldoen in deze kerk: 13:30-14:30: Zang Antony Singers Terheijden, 14:30-15:30: Uitleg gebrandschilderde ramen door Han Geppaart, Pastoraal werker, 15:30-16:30: Orgelspel door Jan van Opdorp. De kerk zal open zijn tussen 13:00 en 16:30. 

Lees meer >

WAALWIJK | KERK AAN DE HAVEN

Muziek | Tentoonstelling | Zondag programma |

Op zondag 26 november zal de kerk geopend zijn van 13:00-17:00 uur. Rond 14:00 uur is er een optreden van het koor Paragon. De gehele middag is er een fotopresentatie te zien van de kerkverbouwing van 2007 tot en met 2017. Ondertussen zullen in de loop van de middag ook regelmatig amateur musici van Liesbeth Koppens optreden in de kerk.

Lees meer >

WAALWIJK | AMBROSIUSKERK

Muziek | Rondleiding | Tentoonstelling | Zondag programma |

De Ambrosiuskerk is gebouwd in 1965 en ontworpen door architecten C. vd Bon en W. Ingwersen. De kerk kent sterke overeenkomsten met de bedevaartskapel van Le Corbusier in Ronchamp. Op zondag 26 november zal de kerk open zijn van 13:30 tot 17:00.

Lees meer >

TILBURG | MARGARITA MARIA ALACOQUE KERK

Muziek | Tentoonstelling | Zaterdag programma | Zondag programma |

Openingstijden: zaterdag 25 en zondag 26 november, 11:00-18:00 uur. Expositie Huub de Kort met muziekoptredens.

Lees meer >

SOMEREN-DORP – LAMBERTUSKERK

Muziek | Rondleiding | Zondag programma |

De Lambertuskerk, in 1926 gebouwd naar een ontwerp van architect Franssen uit Roermond, straalt eenvoud en soberheid uit. Het Smitsorgel werd in 1857 vervaardigd door orgelbouwer Franciscus Cornelis Smits uit Reek en stond in de kerk op de Postel. En de Sint Joriskapel werd in 2014 ingezegend. De inrichting is tot stand gekomen met medewerking van Schutsgilde Sint Joris, het kerkbestuur en het bedrijfsleven van Someren. Tijdens de openkerkendag zal er iemand aanwezig zijn om rondleidingen te geven, speelt er een van organisten op het orgel, en toont de hoofdman van het Sint Jorisgilde de Sint Joriskapel. De kerk is open van 13:00 tot 17:00. 

Lees meer >

RAAMSDONK | LAMBERTUSKERK

Muziek | Tentoonstelling | Zondag programma |

Op zondag 26 november zal er tijdens de Open Kerkendag om 14:00 het orgel worden bespeeld in de kerk. Verder worden de recent gerestaureerde Statenbijbels uit 1765 van de Ambachtsheer en -vrouw van Raamsdonk tentoongesteld. De Lambertuskerk is deze dag geopend van 11:00 tot 16:00. 

Lees meer >

OIRSCHOT | MARIAKERK (BOTERKERKJE)

Muziek | Zondag programma |

De Mariakerk, ook wel bekend als het boterkerkje, stamt af uit de Middeleeuwen. Het is gebouwd in tussen 9e en 11e eeuw. En kreeg haar eerste restauratie in 1960. Tijdens de Open Kerkendag op zondag 26 november is er een muzikaal activiteit in de kerk. De organisten Hendrikje van der Linde and Adriënne van Papendecht bespelen het historische orgel en de kerkwachten vertellen de bezoekers over de kerk en het orgel. U kunt ook boven bij het orgel een kijkje nemen. Tegen een kleine vergoeding zijn een boekje en een flyer beschikbaar met de geschiedenis van het kerkje. Tevens wordt u in de gelegenheid gesteld een kaarsje aan te steken. De kerkdeuren zijn geopend van 14:00 tot 16:00. 

Lees meer >

HELVOIRT | H. NICOLAASKERK

Muziek | Rondleiding | Tentoonstelling | Toren beklimmen | Zondag programma |

De Nicolaaskerk aan de Kastanjelaan te Helvoirt (1902) is gebouwd onder architectuur van J.H.H. van Groenendael (1868-1942). Het is een driedelige kruisbasiliek met westtoren (65 meter hoog) in de trant van de Neder Rijnse gotiek. In 2005 werd het kerkinterieur bekroond met de eerste prijs door de Stichting Monumentenprijs Noord Brabant. Op zondag 26 november tijdens de Open Kerkendag zal de kerk open zijn van 14:00 tot 17:00. Tijdens deze openingsuren zijn er optredens van een koor en enkele solisten. Verder is er een tentoonstelling van oude vaandels en kazuifels. Daarnaast kan men een rondleiding volgen of de toren beklimmen.

Lees meer >

HEESWIJK-DINTHER | SINT SERVATIUS KERK

Muziek | Zondag programma |

Tijdens de Open Kerkendag is de RK Servatiuskerk in Dinther geopend tussen 12:00-16:00 uur, en er is 14.00-14.30 uur een concert door het Sons Kamerkoor olv Marie-Astrid Vermaas mmv Axel Wenstedt (klavecimbel) en Jos de Hoon (viool) met het 5-stemmige Motet “Jesu meine Freude” BWV 227 van J.S.Bach. Marie-Astrid Vermaas is tevens dirigente van 2 kerkkoren in deze kerk, het orgel van Verschuren anno 1941 kan desgewenst bespeeld worden.

Lees meer >

ULICOTEN | H. BERNARDUS

Muziek | Zondag programma |

In de kerk kunt u genieten van het orgelspel van organist Danny Pals en diverse kunstschatten, waaronder het eeuwenoude beeld van de Heilige Bernardus. Rond dit beeld vinden al lange tijd bedevaarten plaats van mensen die dit beeld komen vereren en om voorspoed en genezing te vragen.

Lees meer >

LIEROP | HEILIGE NAAM JEZUS

Muziek | Rondleiding | Weber (route) | Zondag programma |

Op Open Kerken dag zondag 26 november 2017 zal de kerk geopend zijn van 11.00 tot 17.00 uur. Er zullen doorlopend orgelconcerten plaatsvinden en tevens zullen de kerkelijke kunstschatten van de parochie worden tentoongesteld. Suppoosten en rondleiders zullen aanwezig zijn om bezoekers te antwoorden op vragen of te voorzien van informatie. De kerk is gratis toegankelijk al wordt een vrijwillige bijdrage op prijs gesteld.

Lees meer >

HILVARENBEEK | SINT PETRUSKERK PETRUS BANDEN

Kids | Muziek | Rondleiding | Zondag programma |

De eerste kerk in Hilvarenbeek, een in Romaanse stijl gebouwde zaalkerk, dateert van rond 970. Vanaf de 12de eeuw is de kerk steeds vergroot en uitgebreid met o.a. kruisarmen. Nog steeds is de Petruskerk een beeldbepalend monument aan de Vrijthof in Hilvarenbeek. Het is zeer de moeite waard op Open Kerkendag een kijkje te nemen in onze Petruskerk. Deskundige gidsen geven informatie. Er is een fotozoektocht en bezoekers kunnen bovendien genieten van een orgel- en een beiaardconcert.

Lees meer >

BOXMEER | PROTESTANTSE GEMEENTE TE BOXMEER

Muziek | Zondag programma |

De kerk is een driezijdig gesloten zaalkerk met pilasters en rondboogvensters van begin 19e eeuw. Het gebouw werd op 1 december 1822 in gebruik genomen. Het eerste orgel werd in 1823 geschonken door gemeentelid Oscar Zweifel. Het huidige orgel is een tweeklaviers orgel. Het werd in 1872 door H. Knipscheer gemaakt. In 1926 is het orgel overgeplaatst naar Boxmeer. Ons Knipscheer-/Van Ingen-orgel zal tussen 14.00 en 16.30 uur beluisterd en bespeeld kunnen worden met de door Verschueren ingebouwde Vox Humana!

Lees meer >

LITH | PROTESTANTSE GEMEENTE LITH EN OIJEN

Lezing | Muziek | Tentoonstelling | Zaterdag programma | Zondag programma |

Op zaterdag en zondag is er van alles te doen in het kleine kerkje op de dijk, zoals een filmavond, een lezing over het kerkgebouw, een tentoonstelling en adventsviering met Fanfare Sint Lambertus. De fanfare speelt advents- en kerstliederen en tussendoor wordt er een mooi Adventsverhaal voorgedragen. Iedereen is van harte uitgenodigd!!

Lees meer >

BERGEN OP ZOOM | ONTMOETINGSKERK

Muziek | Zondag programma |

Kom kijken naar één van de honderd mooiste kerken van Nederland (aldus het boek Kerkinterieurs in Nederland). Op 26 november zal om 15.00 uur het Toonkunstkoor uit Bergen op Zoom optreden. Daarvoor en daarna zal het orgel worden bespeeld.

Lees meer >

WASPIK | BARTHOLOMEUS KERK

Muziek | Rondleiding | Zondag programma |

Nadere informatie volgt snel.

Lees meer >

ZUNDERT | VAN GOGHKERK PROTESTANTSE GEMEENTE TE ZUNDERT

Muziek | Rondleiding | Vincent van Gogh (route) | Zondag programma |

De protestantse kerkdiensten werden tot 1805 in de pastorie gehouden. In 1848 solliciteerde Theodorus van Gogh naar Zundert en zou daar 22 jaar blijven. In 1803 kon door bemiddeling van schout Frederick van de Wall (1763-1825) huize Engeland worden gekocht. Op dat perceel vond in 1805 de bouw van het nu nog aanwezige kerkgebouw plaats. Vincent van Gogh heeft zijn wortels in deze kerk. Symbool daarvan is de rode beuk naast het kerkgebouw die gelijk met de bouw van de kerk is geplant. Die beuk is net zo oud als het kerkgebouw: 212 jaar. Op zondag 26 november is de kerk geopend van 13:30 tot 17:00. Er zullen enkele vrijwilligers aanwezig die iets vertellen over de historie van de kerk, de band met Vincent van Gogh, en het huidige veel als protestant in Zundert. 

Lees meer >
hervormde kerk waspik

WASPIK | HERVORMDE KERK

Muziek | Rondleiding | Zondag programma |

Tijdens de Open Kerkendag op 26 november verzorgen gidsen van de Heemkundekring Op ’t Goede Spoor rondleidingen. Ook kunt u bij leden van de kerkgemeenschap terecht voor vragen over het restauratieproces.

Lees meer >

VELP | KUNSTKERKJE

Muziek | Zaterdag programma | Zondag programma |

Op zaterdag 25 november is het Kunstkerkje tussen 12:00-16:00 geopend voor publiek. Op 26 november is het Kunstkerkje geopend voor het publiek van 11.00 tot 12.30 uur. In de middag is er een concert door Trio Sibasso. Raadpleeg de site (www.kunstinhetkerkje.nl) voor het muzikale programma en aankoop van toegangskaarten. Graag tot ziens!

Lees meer >

NIEUW-VOSSEMEER | H. JOANNES DE DOPERKERK

Kids | Muziek | Tentoonstelling | Van Genk (route) | Zondag programma |

Tijdens de Open Kerkendag op 26 november is er van alles te doen in de H. J. de Doperkerk te Nieuw-Vossemeer. Dit is er te doen:”Een vrije rondgang door onze kerk, mortuarium en aangrenzend kerkhof, het tentoonstellen van relikwieën, tentoongesteld in onze nieuwe vitrinekast, het tonen van alle kazuifels, met toelichting bij welke viering welk bepaald gewaad gedragen wordt, het koor zal de bezoekers een aantal keren verrassen met mooie gezangen, een kinderhoek wordt opgesteld met een aantal mooie kinderboeken over het geloof. hier kunnen de kinderen ook kleuren en knutselen, onder het genot van koffie / thee en wat lekkers zullen een aantal vrijwilligers de nodige vragen beantwoorden en/of een gesprekje aangaan.

Lees meer >

SOMEREN | PROTESTANTSE GEMEENTE ASTEN-SOMEREN

Muziek | Zondag programma |

Tijdens de Open Kerkendag zijn er in de Protestantse kerk in Someren verschillende optredens te zien van de zanggroep “Het Koor”, een koperkwintet en een orgel-en fluitspel. De kerk is open van 13:00 tot 17:00.

Lees meer >

BREDA | THEATER DE AVENUE

Culinair | Muziek | Zondag programma |

Aan de Waterstraat staat een opvallend, kerkachtig gebouw. Het is echter al sinds 1890 geen kerk meer. Tegenwoordig is theater de Avenue in het gebouw gevestigd. Er zijn verschillende soorten evenementen te bezoeken, zoals dinnershows, stand-up comedy, ingetogen huiskamerconcerten, trouwerijen en andere soorten feesten. Benieuwd geworden? Kom dan op bezoek tijdens de Open Kerkendag tussen 11:00 en 17:00.

Lees meer >

DEN HOUT | CORNELIUSKERK

Muziek | Rondleiding | Van Genk (route) | Zondag programma |

De Corneliuskerk, gelegen aan de Houtse Heuvel in Den Hout, is een rijksmonument met een geschiedenis die teruggaat tot in de 14e eeuw. Het kerkgebouw is op zondag 26 november geopend tussen 10:30-15:00. Er zijn rondleidingen en een optreden van Bigband Djazzkefet.

Lees meer >
Geertruidskerk

GEERTRUIDENBERG | GEERTRUIDSKERK

Muziek | Rondleiding | Tentoonstelling | Toren beklimmen | Zondag programma |

Onze majestueuze Geertruidskerk staat in de vestingstad Geertruidenberg en ligt op een van de grootste historische marktpleinen van Nederland omzoomd met eeuwen oude lindenbomen. Op zondag 26 november is de kerk van 12:00 tot 17:00 geopend met een uitgebreid programma: tentoonstelling, torenbeklimming, kooroptreden en orgelmuziek.

Lees meer >

GELDROP | H. BRIGIDAKERK

Kids | Muziek | Rondleiding | Weber (route) | Zondag programma |

De H. Brigidakerk is een van de kerken van de H. Nicasius parochie. Tijdens de Open Kerkendag om 11:15 zal een concert worden gegeven door het Jongeren en Jeugdkoor. In de middag is er een orgelconcert en het wisselluidersgilde speelt.

Lees meer >
St. Bavo

RAAMSDONK | ST. BAVO

Muziek | Tentoonstelling | Weber (route) | Zondag programma |

De St. Bavo is een neoromaanse kerk van architect Carl Weber. De kerk zal de gehele dag open zijn met tentoonstelling over onder andere de bouw van de kerk, de Zouaven in Raamsdonk en het oude pels orgel zal spelen.

Lees meer >

NUENEN | VAN GOGH KERKJE

Muziek | Vincent van Gogh (route) | Zondag programma |

Aan de rand van het centrum van Nuenen staat het karakteristieke Van Gogh kerkje, een eenvoudig zaalkerkje in neoclassicistische stijl. De schilder Vincent van Gogh, zoon van predikant Theo van Gogh, woonde in de periode van 1883 tot 1885 in Nuenen en maakte verschillende schetsen en een schilderij van het kerkje.

Lees meer >