NULAND | JOHANNES ONTHOOFDING

Tentoonstelling | Zondag programma |

Op zondag 26 november is iedereen welkom om ons kerkgebouw nader te verkennen. Er zijn in de loop der jaren allerlei veranderingen aangebracht. En: We staan open voor verbeteringen, zodat ons gebouw kan blijven functioneren voor onze gemeenschap.

Lees meer >

OSS | PAASKERK

Muziek | Rondleiding | Tentoonstelling | Zondag programma |

Op 2 april 1966 is de nieuwe Hervormde Kerk in Oss in gebruik genomen. In 1989 federeerden beide gemeentes. Het kerkgebouw kreeg nu de naam Paaskerk en het bijgebouw de naam Pinksterterp. De kerk opent haar deuren op zondag 26 november van 13.30 tot 17.00. Tijdens de openstelling zal er een renstelling over het protestantisme in Oss te zien zijn. Verder is er een rondleiding met uitleg over het interieur en de architectuur van de kerk. Daarnaast zal van 14:00 tot 15:00 Ameezing Bach optreden met muziek uit de tijd van de Hervorming met voor de liefhebbers meerstemmig meezingen met koralen van Bach.

Lees meer >

MACHAREN | SINT PETRUS BANDENKERK

Muziek | Rondleiding | Tentoonstelling | Zondag programma |

De cultus van de Heilige Odrada is te Macharen geconcentreerd rond de Odradakapel aan de Hoefstraat en de parochiekerk van Sint Petrus’ Banden, gelegen op de hoek van de Dorpstraat en de Kerkstraat. Kijk voor meer informatie op ons uitgebreide programma. Open voor bezoekers: 13:00-16:30

Lees meer >

WIJK EN AALBURG | HERVORMDE GEMEENTE WIJK

Muziek | Tentoonstelling | Zaterdag programma |

Op zaterdag 25 november is de kerk (Grote Kerkstraat 26) te bezichtigen van 10.00 uur t/m Ca. 16.00 uur. Tevens vindt er in de kerk een doopexpositie plaats. U kunt een kijkje nemen in oude doopboeken, lezen over doopgebruiken en genieten van prachtige doopjurken. Ook zal het mooie Blankorgel bespeelt worden.

Lees meer >

OIRSCHOT | SINT PETRUSBASILIEK

Kids | Rondleiding | Tentoonstelling | Toren beklimmen | Zondag programma |

De monumentale kerk is een laatgotische driebeukige kruiskerk in Kempisch-gotische stijl, met een rijke historie en een bloeiende geloofsgemeenschap. In 2013 heeft paus Benedictus XVI aan de kerk de eretitel Basiliek verleend. Tijdens Open Kerkdag Brabant op zondag 26 november is de kerk open van 13:30 tot 16:00. Tijdens de openstelling is de kerkwacht aanwezig, kunt u de toren beklimmen onder begeleiding van een VVV-gids, en is er een fototentoonstelling te bezichtigen van de Sint-Petrusbasiliek in Oirschot en H. Bernadettekerk in Spoordonk. Verder is er een DVD over de koorbanken te bekijken, en is er beschrijving op papier zodat u zelfstandig de Basiliek kunt bezichtigen. Daarnaast is er voor de kinderen een speurtocht, en worden er kaarsen, boeken, beeldjes, kaarten, en CD’s verkocht. 

Lees meer >

LITH | HEILIGE LAMBERTUS

Franssen (route) | Rondleiding | Tentoonstelling | Zondag programma |

De Sint-Lambertuskerk is een rooms-katholieke kerk. De kerk is gewijd aan de heilige Lambertus van Maastricht. Kijk voor meer informatie op ons uitgebreide programma. Open voor bezoek: 12.00 – 17.00 uur.

Lees meer >

RIEL | HEILIGE ANTONIUS ABT

Tentoonstelling | Van Genk (route) | Zondag programma |

Hoewel de parochie al sinds 1520 bestaat is de huidige kerk van recentere tijd. Deze neogotische kruis kerk is gebouwd door architect P.J. van Genk en ingewijd in 1897. De gipsen altaren en kruiswegstaties en preekstoel zijn van broer Jozef van Genk. Tijdens de open kerkendag op 26 november zijn we geopend van 14:00 tot 16:00 uur en zal er een tentoonstelling zijn van oude priestergewaden.

Lees meer >

‘S-HERTOGENBOSCH | PROTESTANTSE GEMEENTE ‘S-HERTOGENBOSCH

Muziek | Rondleiding | Tentoonstelling | Zaterdag programma | Zondag programma |

De deuren van de Grote Kerk (Kerkstraat 20, ´s-Hertogenbosch) zijn regelmatig op woensdagmiddag, zaterdagmiddag en op zondagmorgen na de kerkdienst geopend voor publiek. Er worden actief en creatief, sociaal en mentaal verbindingen gelegd tussen geloof, eigentijdse cultuur en maatschappij. U kunt tussen 13 en 16 uur gewoon binnenlopen voor een bezichtiging, een rondleiding, een praatje of om even tot rust te komen. Op zondag 26 november zal de kerk geopend zijn van 13:00 tot 16:00. Door de dag heen zal er geregeld pianospel te horen zijn, verder is er de gelegenheid op de expositie “Reizend naar het licht” van kunstenaar Jackie Howard te bezoeken. 

Lees meer >

VESSEM | SINT LAMBERTUSKERK

Muziek | Tentoonstelling | Zondag programma |

Op de Brabantse open kerkdag is de kerk te bezichtigen met informatie op papier, we willen een tentoonstelling van liturgische gebruiksvoorwerpen houden en het orgel wordt bespeeld.

Lees meer >

‘S GRAVENMOER | GEREFORMEERDE KERK

Muziek | Rondleiding | Tentoonstelling | Zaterdag programma |

Op zaterdag 25 november is de Gereformeerde kerk open van 10.00 tot 15.00 uur voor alle belangstellenden. Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: Ontvangst met koffie en/of thee, een rondleiding door de kerkzaal met een toelichting over de geschiedenis van de kerk en de liturgie. Tevens zal het orgel uit 1963 bespeeld worden. Er is een tentoonstelling van de kanselkleden die gedurende het jaar gebruikt worden en een presentatie van de Diaconie en het Jeugdwerk.

Lees meer >

BUDEL | NEDERLANDS-HERVORMDE KERK

Muziek | Rondleiding | Tentoonstelling | Zondag programma |

Na de teruggave van de middeleeuwse kerk aan de katholieken hadden de Budelse protestanten geen kerkgebouw. Voor de bouw hiervan kregen zij een toezegging namens Koning Lodewijk Napoleon van 6000 gulden. Dit ‘Lodewijkskerkje’, werd in 1812 als zaalkerk gebouwd met afbraakmateriaal van de Franciscanessenkerk uit Achel (B.). Een protestantse kerk dus, gebouwd met katholieke stenen. Op zondag 26 november zal de kerk geopend zijn van 13:30 tot 16:30. Tijdens de opening zullen er rondleidingen worden gegeven en is er een expositie van de Heemkundekring over historische en nieuwe foto’s van de Cranendonckse dorpen. Verder is er muziek aanwezig in de kerk. 

Lees meer >

BUDEL | KERK O.L.VROUW VISITATIE

Franssen (route) | Muziek | Rondleiding | Tentoonstelling | Zondag programma |

In 1902 werd volgens de plannen van architect Caspar Franssen begonnen met de bouw van een nieuwe kerk in neogotische stijl ter plaatse van de oude monumentale toren. In 1904 was dit eerste gedeelte klaar. De kerk verkeert in prima conditie sedert de restauratie van 1986-1988. Op zondag 26 november zal de kerk geopend zijn van 13:30 tot 16:30. Tijdens de opening zullen er rondleidingen worden gegeven. Om 14:30 start er een orgelspel door Jos van de Laar. Om 15:00 is er een optreden van Capella Novare. Verder is er een mogelijkheid om een expositie van foto’s en voorwerpen te bezoeken. 

Lees meer >

HAGHORST | ST. JOSEPHKERK

Tentoonstelling | Zondag programma |

Tijdens de Open Kerkendag op zondag 26 november is er door de Commissie Kleine Kern Haghorst een tentoonstelling over de geschiedenis van de Haghorst en de kerk. De tot fysiotherapie omgebouwde kerk van Buiten Gewoon Gezond de tijdens de open dag te bezoeken. De kerkdeuren zijn geopend van 11:00 tot 16:00.

Lees meer >

VLIERDEN | ST. WILLIBRORDUSKERK

Tentoonstelling | Zondag programma |

Op 26 november is in de St. Willibrorduskerk een kleine expositieruimte ingericht, met telkens een andere tentoonstelling. De enthousiaste gemeenschap ontvangt u graag.

Lees meer >

HOOGELOON | HEILIGE PANCRATIUS

Kids | Muziek | Rondleiding | Tentoonstelling | Toren beklimmen | Zondag programma |

In 1924 werd met de bouw begonnen en uiteindelijk werd de nieuwe kerk aan de Hoofdstraat op 6 september 1926 door Mgr. Diepen geconsacreerd. Het gebouw wordt gekenmerkt door de hoge koepel, waardoor de kerk ook wel ‘kathedraal van de Kempen’ genoemd wordt. Tijdens Open Kerkendag Brabant 2017 op zondag 26 november zal de kerk geopend zijn van 12:00 tot 17:00. U kunt hier een tentoonstelling van kerkelijke attributen en oude doopfoto’s bezichtigen. Verder is er een vertoning van de DVD van de laatste restauraties. Verder kunt u een bezoek brengen aan de gewelven van de kerk, en zal er een rondleiding en demonstratie zijn van het orgel. Daarnaast is er ook nog een speurtocht voor kinderen. Tenslotte, zal naast de kerkelijke openstelling ook de middeleeuwse kerktoren (±1450) van Hoogeloon aan de Torenstraat open zijn voor beklimming met gids naar de klokkenzolder. 

Lees meer >

ROOSENDAAL | MOEDER GODSKERK

Muziek | Tentoonstelling | Zondag programma |

In de Moeder Godskerk zullen presentaties liggen van de activiteiten die daar plaatsvinden; Project informatie rondom Eerste Communie en Vormsel; Ouderenvieringen; Het seniorenproject wat daar dit jaar is opgestart. Voor de bezoekers is er een gratis kopje koffie/thee. Tevens zal er rond 14:15 u op het orgel gespeeld worden door organist Toni Raats. De kerk zal op zondag 26 november open zijn van 13:00 – 16:00 uur.

Lees meer >

ROOSENDAAL | SINT JOSEPHKERK

Rondleiding | Tentoonstelling | Toren beklimmen | Zondag programma |

Er is van alles te doen op 26 november: Rondleiding door het kerkgebouw; Beklimmen van de toren; Bezoek aan de gewelven; Tentoonstelling van kerkelijk (kunst)bezit zoals liturgische gewaden, monstransen, diverse kelken en cibories; Tentoonstelling van diverse foto’s tijdens de bouw van de kerk en het kerkinterieur voor WO II; Tentoonstelling van diverse foto’s die het diaconale karakter van de kerk weergeven (zoals het seniorenpastoraat, boeken- en platenmarkten, etc. Tevens is een bezoek de goede gelegenheid om de bijzondere muurschilderingen van Bijbelse vertellingen gemaakt door de kunstenaar Wijnand Geraedts van dichtbij te bekijken.

Lees meer >

BOEKEL | SINT AGATHAKERK

Tentoonstelling | Zondag programma |

In 1924 is begonnen met de bouw van de Sint Agathakerk naar ontwerp van architect Franssen uit Roermond, in de stijl van de Amsterdamse School(voor katholieke kerken betrekkelijk zeldzaam). De toren is ongeveer 40 m hoog en er zijn 4 luidklokken in geplaatst. In 1933 werd de apsis beschilderd door kunstenaar Peeters uit Venlo, voorstellende de H. Drie-eenheid. Op zondag 26 november zal er in de kerk extra aandacht worden besteed aan de gerestaureerde secco in de apsis. Verder zal er ook een tentoonstelling zijn over de Sint Agathakerk en in het bijzonder opvallende elementen van bouwstijl, op basis van foto’s van de fotoclub uit Boekel. 

Lees meer >

EINDHOVEN | SINT CATHARINAKERK

Cuypers (route) | Muziek | Tentoonstelling | Zondag programma |

De Sint Catharinakerk in gebruik genomen in 1867 als Katholieke kerk in het centrum van de stad Eindhoven is een ontwerp van Pierre Cuypers (1827-1921). Het ontwerp is geïnspireerd op de Franse 13de-eeuwse gotische architectuur. Karakteristiek zijn de twee zeventig meter hoge torens die verschillend van vorm zijn. De zuidelijke toren verbeeldt de zuiverheid van Maria en is ranker dan de noordelijke toren die de kracht van David symboliseert. De huidige kerk is gebouwd op de plaats van de in 1860 afgebroken middeleeuwse kerk. 

Lees meer >

RAAMSDONKSVEER | OLV HEMELVAART KERK

Rondleiding | Tentoonstelling | Zondag programma |

Op zondag 26 november zal er in de kerk een presentatie worden gehouden over de geschiedenis van de kerk. Verder wordt er ook een presentatie gehouden over de huidige kerk, van hoeveel bouwstenen erin zitten tot het aantal manuren die in de bouw van de huidige kerk zitten. Daarnaast is er ook een fototentoonstelling van ‘Veers Erfgoed’, onze plaatselijke heemkundekring, zij hebben door de jaren heen veel foto’s verzamelt van de kerk van binnen en buiten met feestelijke vieringen, processies en alles wat er vroeger was. De koffie, thee of een frisje staan voor iedereen klaar, dus kom gezellig langs!

Lees meer >

WAALWIJK | KERK AAN DE HAVEN

Muziek | Tentoonstelling | Zondag programma |

Op zondag 26 november zal de kerk geopend zijn van 13:00-17:00 uur. Rond 14:00 uur is er een optreden van het koor Paragon. De gehele middag is er een fotopresentatie te zien van de kerkverbouwing van 2007 tot en met 2017. Ondertussen zullen in de loop van de middag ook regelmatig amateur musici van Liesbeth Koppens optreden in de kerk.

Lees meer >

WAALWIJK | AMBROSIUSKERK

Muziek | Rondleiding | Tentoonstelling | Zondag programma |

De Ambrosiuskerk is gebouwd in 1965 en ontworpen door architecten C. vd Bon en W. Ingwersen. De kerk kent sterke overeenkomsten met de bedevaartskapel van Le Corbusier in Ronchamp. Op zondag 26 november zal de kerk open zijn van 13:30 tot 17:00.

Lees meer >

TILBURG | MARGARITA MARIA ALACOQUE KERK

Muziek | Tentoonstelling | Zaterdag programma | Zondag programma |

Openingstijden: zaterdag 25 en zondag 26 november, 11:00-18:00 uur. Expositie Huub de Kort met muziekoptredens.

Lees meer >

NEERLANGEL | SINT JAN DE DOPERKERK

Rondleiding | Tentoonstelling | Toren beklimmen | Zondag programma |

Ten zuiden van de Maas, tussen Demen en Ravenstein, staat naast het kleine intieme kerkhof in de luwte van het bomerijke kerkplein de kleine Sint Jan de Doperkerk van Neerlangel. Ruim tien eeuwen geleden werd dit kerkje op een oerwal van de rivier gebouwd. De turfstenen toren is het oudste romaanse bouwwerk van Noord-Brabant. Het kerkje is zogezegd een levend monument, vertelt over een 1000-jarig verleden, is het gehele jaar door dagelijks geopend en vervult nog steeds en in toenemende mate haar rol als huis van bezinning en gebed. Op 26 november zullen er tussen 12:00 en 17:00 rondleidingen worden gegeven door de toren en is er de mogelijkheid deze te beklimmen. Verder is er een fototentoonstelling met als thema “Neerlangel en haar Sint Janskerk, een eeuwenoude, onverbrekelijke band”. Ook bevinden zich in de kerk folders met een uitgebreide omschrijving van het kerkje, zodat deze ook op eigen gelegenheid te bezoeken is.

Lees meer >

RAAMSDONK | LAMBERTUSKERK

Muziek | Tentoonstelling | Zondag programma |

Op zondag 26 november zal er tijdens de Open Kerkendag om 14:00 het orgel worden bespeeld in de kerk. Verder worden de recent gerestaureerde Statenbijbels uit 1765 van de Ambachtsheer en -vrouw van Raamsdonk tentoongesteld. De Lambertuskerk is deze dag geopend van 11:00 tot 16:00. 

Lees meer >

HELVOIRT | H. NICOLAASKERK

Muziek | Rondleiding | Tentoonstelling | Toren beklimmen | Zondag programma |

De Nicolaaskerk aan de Kastanjelaan te Helvoirt (1902) is gebouwd onder architectuur van J.H.H. van Groenendael (1868-1942). Het is een driedelige kruisbasiliek met westtoren (65 meter hoog) in de trant van de Neder Rijnse gotiek. In 2005 werd het kerkinterieur bekroond met de eerste prijs door de Stichting Monumentenprijs Noord Brabant. Op zondag 26 november tijdens de Open Kerkendag zal de kerk open zijn van 14:00 tot 17:00. Tijdens deze openingsuren zijn er optredens van een koor en enkele solisten. Verder is er een tentoonstelling van oude vaandels en kazuifels. Daarnaast kan men een rondleiding volgen of de toren beklimmen.

Lees meer >

BERGEN OP ZOOM | SINT CATHARINAKAPEL

Tentoonstelling | Van Genk (route) | Zondag programma |

De Sint Catharinakapel is gebouwd door C.P. van Genk in 1894 – 1895 in opdracht van de Zusters Franciscanessen. Op 26 november wordt in de kapel de expositie ‘ de laatste kloosterkapel’ getoond. Hierin krijgt u een beeld van het leven van de Zusters Franciscanessen en hun grote betekenis voor Bergen op Zoom en ook voor de missie op Java. De openingstijden van de kapel op 26 november zijn van 12:00 – 17:00. De ingang zit bij het hekwerk Klaverstraat (parkeren kan niet direct bij de kapel, wel in de naaste omgeving). 

Lees meer >

OSS | MARIA ONBEVLEKT ONTVANGEN

Rondleiding | Tentoonstelling | Toren beklimmen | Van Tulder (route) | Zaterdag programma | Zondag programma |

De Grote Kerk is een rijksmonument en is in neogotische stijl gebouwd. Deze rooms-katholieke kerk, die gebouwd werd van 1857 tot 1859, is de oudste nog bestaande kerk in Oss. Kijk voor meer informatie op ons uitgebreide programma. Open voor bezoek: 12.00 – 17.00 uur.

Lees meer >

LITH | PROTESTANTSE GEMEENTE LITH EN OIJEN

Lezing | Muziek | Tentoonstelling | Zaterdag programma | Zondag programma |

Op zaterdag en zondag is er van alles te doen in het kleine kerkje op de dijk, zoals een filmavond, een lezing over het kerkgebouw, een tentoonstelling en adventsviering met Fanfare Sint Lambertus. De fanfare speelt advents- en kerstliederen en tussendoor wordt er een mooi Adventsverhaal voorgedragen. Iedereen is van harte uitgenodigd!!

Lees meer >

BERLICUM | SAMEN-OP-WEGKERK

Rondleiding | Tentoonstelling | Zondag programma |

De plaats, waar nu de kerk in zijn huidige vorm staat, was een heidense offerplaats. Rond 750 werd hier een houten kerk gebouwd, die tussen 1300 en 1375 werd omgezet in een stenen kerk. In 1986 vond een rigoureuze interne verbouwing plaats. Op zondag 26 november is de kerk open van 12:00 tot 17:00. In de kerk treft u een foto-expositie over de kerk aan van de Historische Vereniging Berlicum-Middelrode. De aanwezige gastvrouwen/-heren kunnen u rondleiden en uw vragen over de kerk beantwoorden. Ook is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken. 

Lees meer >

NIEUW-VOSSEMEER | H. JOANNES DE DOPERKERK

Kids | Muziek | Tentoonstelling | Van Genk (route) | Zondag programma |

Tijdens de Open Kerkendag op 26 november is er van alles te doen in de H. J. de Doperkerk te Nieuw-Vossemeer. Dit is er te doen:”Een vrije rondgang door onze kerk, mortuarium en aangrenzend kerkhof, het tentoonstellen van relikwieën, tentoongesteld in onze nieuwe vitrinekast, het tonen van alle kazuifels, met toelichting bij welke viering welk bepaald gewaad gedragen wordt, het koor zal de bezoekers een aantal keren verrassen met mooie gezangen, een kinderhoek wordt opgesteld met een aantal mooie kinderboeken over het geloof. hier kunnen de kinderen ook kleuren en knutselen, onder het genot van koffie / thee en wat lekkers zullen een aantal vrijwilligers de nodige vragen beantwoorden en/of een gesprekje aangaan.

Lees meer >
Geertruidskerk

GEERTRUIDENBERG | GEERTRUIDSKERK

Muziek | Rondleiding | Tentoonstelling | Toren beklimmen | Zondag programma |

Onze majestueuze Geertruidskerk staat in de vestingstad Geertruidenberg en ligt op een van de grootste historische marktpleinen van Nederland omzoomd met eeuwen oude lindenbomen. Op zondag 26 november is de kerk van 12:00 tot 17:00 geopend met een uitgebreid programma: tentoonstelling, torenbeklimming, kooroptreden en orgelmuziek.

Lees meer >
St. Bavo

RAAMSDONK | ST. BAVO

Muziek | Tentoonstelling | Weber (route) | Zondag programma |

De St. Bavo is een neoromaanse kerk van architect Carl Weber. De kerk zal de gehele dag open zijn met tentoonstelling over onder andere de bouw van de kerk, de Zouaven in Raamsdonk en het oude pels orgel zal spelen.

Lees meer >
St. Gummaruskerk

STEENBERGEN | ST. GUMMARUSKERK

Cuypers (route) | Rondleiding | Tentoonstelling | Zaterdag programma | Zondag programma |

Op 25 en 26 november wordt de kerk opengesteld van 11.00 tot 16.00 uur met rondleidingen, maar ook exposities van (vaak oude) kerkelijke en liturgische voorwerpen.

Lees meer >