EINDHOVEN | SINT JORISKERK

Muziek | Rondleiding | Van Tulder (route) | Zondag programma |

De Sint Joris kerk is geopend van 14.00 tot 17.00 uur. Er is een informatiestand aanwezig waar het mogelijk is mondeling en/of schriftelijk informatie te verkrijgen over het gebouw en over de activiteiten van de parochie. Om 14.30 en 16.00 uur zijn er rondleidingen door de kerk. Van 14.00-15.00 is er een openbare repetitie van het kinderkoor de Sterretjes Iedereen is ook welkom bij “het zitje “ voor een kopje koffie/thee.

Lees meer >

VLIJMEN | SINT JAN GEBOORTE KERK

Rondleiding | Van Tulder (route) | Zondag programma |

De R.K. kerk van Sint Jan Geboorte te Vlijmen is een neo-gothische kerk, die inmiddels 150 jaren in gebruik is voor de eredienst. De toren, die 65 meter hoog naar de hemel wijst, is een echt baken in de omgeving. Tijdens de openstelling op 26 november zullen vrijwilligers van de parochie rondleidingen verzorgen voor de bezoekers, die daarvoor interesse en tijd hebben. Bezoekers mogen natuurlijk ook op eigen gelegenheid rondkijken in deze mooie kerk.

Lees meer >

EINDHOVEN | ST. PETRUSKERK

Muziek | Rondleiding | Van Tulder (route) | Zondag programma |

In onze parochie zal de Petruskerk in Eindhoven op zondag 26 november geopend zijn van 12.00 tot 16.00 uur. U kunt dan genieten van een mooi stukje orgel muziek. Aan de hand van een doe-het-zelf-rondleiding de kerk bekijken en tenslotte onder het genot van een kopje koffie of thee nog even rustig nagenieten van al het moois wat deze kerk te bieden heeft.

Lees meer >

ELSHOUT | SINT JAN EVANGELIST

Van Tulder (route) | Zondag programma |

Op 15 april 1878 werd de eerste steen van deze kerk gelegd door pastoor Van den Bogaert. Architect van Tulder uit Tilburg en aannemer Van Rooy uit Den Haag speelden het klaar om in één jaar de kerk te bouwen. Op 24 april 1879 werd de kerk ingezegend en op 1 mei doreg de abt van Berne er de eerste plechtige H. Mis op. Op 3 april 1973 bezweek de kerktoren tijdens een hevige storm. Maar na wat noodvoorzieningen en met de medewerking van de hele parochie stond in 1975 de toren weer fier op de kerk. Door de bekende Elshoutse beeldhouwer Hendrik van  der Geld werd het hoogaltaar in marmer en steen, het altaar voor de martelaren van Gorkum, de 2 biechtstoelen, de kruisweg en het altaar van de Wonderbare Moeder gemaakt.

Lees meer >

OSS | MARIA ONBEVLEKT ONTVANGEN

Rondleiding | Tentoonstelling | Toren beklimmen | Van Tulder (route) | Zaterdag programma | Zondag programma |

De Grote Kerk is een rijksmonument en is in neogotische stijl gebouwd. Deze rooms-katholieke kerk, die gebouwd werd van 1857 tot 1859, is de oudste nog bestaande kerk in Oss. Kijk voor meer informatie op ons uitgebreide programma. Open voor bezoek: 12.00 – 17.00 uur.

Lees meer >

GELDROP | HH. MARIA EN BRIGIDAKERK

Van Tulder (route) | Zondag programma |

De HH. Maria en Brigidakerk is een van de kerken van de H. Nicasius parochie. Open vanaf van 13.00 tot 17.00.

Lees meer >