Doel

Dit unieke evenement is ontstaan vanuit de wil om Brabanders kennis laten nemen van het grote culturele belang van de kerken. De komende jaren is het herbestemmen van kerken een van de grootste culturele problemen van Nederland. Bewustwording draagt bij aan het vinden van goede herbestemmingen van kerken die aan de eredienst zijn of worden onttrokken.

Torens en kerken bepalen het aanzien van Brabant. Vanuit elke positie in stad, dorp of buitengebied rijzen ze op en vertellen ze het woordeloze verhaal van hun geschiedenis, van de historie van de gemeenschap die ze ooit heeft gerealiseerd. Deze gebouwen zijn de krachtigste materiële uitingen van de Brabantse identiteit. In vervlogen tijden zijn ze met bloed, zweet en tranen gebouwd voor de eredienst, maar door de ontkerkelijking verliezen veel kerken hun religieuze betekenis.

In Brabant moeten de komende jaren ruim tweehonderd kerken een nieuwe functie krijgen. Er zijn niet veel mensen die weten hoe ze dit aan moeten pakken. Er is weinig geld. Er is weinig expertise. Het herbestemmen van kerken is een van de grootste culturele vraagstukken van Brabant, een probleem dat bovendien in korte tijd moet worden opgelost. Aan de eredienst onttrokken kerken kunnen niet lang leeg blijven staan omdat ze dan verloederen. Dát én de leegstand stuit tegen de borst van de gemeenschappen waar de kerken en de torens sinds vele generaties tot de vaste waarden behoren. Maar die herontwikkeling biedt ook kansen.

 

 

Een groot aantal organisaties heeft Open Kerken Brabant opgericht. Het initiatief is genomen door de Brabantse Hoeders. Twee leden van deze organisatie vertellen in dit filmpje over de achtergronden. De inzet van deze unieke manifestatie is dat op 26 november 2017 alle Brabantse kerken zijn opengesteld voor het publiek met als doel de bewustwording van het bijzondere cultureel erfgoed dat in de komende jaren komt leeg te staan en waarvoor andere bestemmingen gezocht moeten worden.
Open Kerken Brabant is een initiatief van de Stichting Brabantse Hoeders. In de aanloop tot deze Open Kerkendag op zondag 26 november 2017 is deze brochure over het herbestemmen van kerken uitgegeven. U kunt de brochure bestellen door een e-mail te sturen naar info@openkerkenbrabant.nl. Ook kunt u hem hier gratis downloaden.